Meny Lukk

Tilbakemeldinger og effekter

Tilbakemeldinger og effekter

I Norge er over 800 skoler med i Trivselsprogrammet. Vi har samlet noen av tilbakemeldingene vi har fått fra skolene om hvorfor de er er TL-skole og hvilke fordeler det gir. Ønsker du mer informasjon om effektene av programmet, kan du ta kontakt med oss.

         

 
Skjelnan skole, Tromsø kommune
Hvorfor valgte dere å bli en TL-skole?
Vi så behovet for et større aktivitetstilbud i friminuttene våre. Noe som samtidig kunne styrke elevmedvirkningen lokalt.
Rune Torsteinsen, rektor/enhetseleder Skjelnan skole 
 
Bore skule, Klepp kommune
Vi hadde allerede diskutert fordeler med å bli en TL skole før rektor sendte oss forespørsel om det kunne vært aktuelt for vår skole. 
Vi har begge erfaringer fra barn og barnebarn fra Kleppe skole, og syns det vært interessant og et godt tiltak for det sosiale miljøet på Bore skole.
 
Siden dette er et landsdekkende program, der vi også får tilbud om ulike leteaktiviteter, kjekke aktiviteter i klasserommet og tilbud om lekekurs.
Rabattkortet trur vi kan være en ekstra motivasjon for elevene til å gjøre en god jobb. 
 
I disse tider med mangel på fysisk aktivitet, såg vi fordelen med mer styrte tilrettelagte friminutt. Vi kan få med usikre elever på ulike aktiviteter/leker i friminuttene og tryggere friminutt.
Og vi håper på mer deltakelse fra de ansatte mtp nettsiden og forslag til aktiviteter i undervisningen.    
 
Torhild Helen Melstokkå og Jeanette Hustavnes
Sos ped Bore skole
 
 
Høvik verk har startet opp igjen med TL etter en periode uten og beskriver fordelen med å være tilbake i Trivselsprogrammet: 
For TL-ansvarlig er det en trygghet å være en del av et program som har så mye kompetanse på organisering av lek og aktiv læring. Den aller største fordelen er uten tvil tilgangen til alle aktivitetene og dokumentene på trivselsleder.no. Det er veldig lett å finne morsomme leker til friminuttene, leker tilpasset diverse trinn, eller opplegg til undervisningen.