Meny Lukk

Trivselsboka!

Trivselsboka!

Et konsept fra Trivselsleder for å gjøre hverdagen til skoleelever tryggere
og mer inkluderende – i klasserommet.

Denne boka består av elleve sosiale opplegg som klassevis skal gjennomføres i løpet av et skoleår. Alle oppleggene som presenteres i boka har som mål å utvikle elevens sosiale kompetanse og skape et aktivt- og inkluderende læringsmiljø i klassen. Trivselsboka er lagt opp slik at det gjennomføres ett opplegg i måneden. Samtlige opplegg tar utgangspunkt i at eleven først skal erfare og deretter reflektere.

Ved å følge oppsettet i boka, med ett opplegg i måneden, integrerer man fokuset på klassens- og elevens sosiale utvikling i årshjulet. Elevene får gjennom dette opplegget varierte utfordringer som gjør at de blir bedre kjent med seg selv og sine klassekamerater, samtidig som de selv er medvirkende i prosessen med å bygge sitt klassemiljø.

Alle elevene får hver sin personlige bok, noe som sikrer eierskap til opplegget, og samtidig gjør det enklere å bruke, da elevene også selv kan lese hvordan oppleggene fungerer. Bøkene selges som klassesett med én bok per elev og én lærerveiledning. Vi har syv unike bøker tilpasset hvert trinn på barneskolen. 
 

           

            

 

Inspirerende og fengende

Mari Skogmo, lærer på Røyse skole:
”Trivselsboka har vært veldig positivt for oss på Røyse skole i arbeidet med klassemiljøet. Oppgavene er fengende og godt utformet, og det er lett å orientere seg i boken. For oss har dette opplegget vært inspirerende å jobbe med.”

Jan Steinar Paulsen, lærer på Baksalen skole:
”Dette opplegget er flott. Det er gode oppgaver som passer godt til oppstarten, og sammen med de andre temaene vi har satt opp i perioden. Instruksjonen på sidene er informativ, og det er lett for elevene å starte uten at det går med unødvendig tid på å forklare hva man skal gjøre og hvordan. Jeg er godt fornøyd med opplegget.”

Team 5, Ammerud skole: 
"Vi er veldig fornøyd med Trivselsboka og har brukt tilnærmet alle aktivitetene. Oppleggene kan fint kombineres med tverrfaglige økter. Aktivitetene er varierte og engasjerende for elevene. Elevene vil nesten ikke gå hjem hvis dagen er slutt og de jobber med boka! Vi ønsker å fortsette med Trivselsboka neste skoleår! "

Søkelys på Fagfornyelse
Trivselsleder ønsker ikke utelukkende å tilby et inspirerende klasseromsprogram, men også sette søkelyset på viktige verdier og prinsipper i Fagfornyelsen som skaperglede, engasjement og utforskertrang (1.4), sosial læring og utvikling (2.1) og et inkluderende læringsmiljø (3.1).

Pris for Trivselsboka
Kr. 149,- per bok.
 
Ønsker du mer informasjon om bøkene, ta kontakt med: Marielle@trivselsleder.no