Meny Lukk

Trivselsboka!

Trivselsboka!

Nytt konsept fra Trivselsleder for å gjøre hverdagen til skoleelever tryggere
og mer inkluderende – i klasserommet.

Denne boka består av elleve sosiale opplegg som klassevis skal gjennomføres i løpet av et skoleår. Alle oppleggene som presenteres i boka har som mål å utvikle elevens sosiale kompetanse og skape et aktivt- og inkluderende læringsmiljø i klassen. Trivselsboka er lagt opp slik at det gjennomføres ett opplegg i måneden. Samtlige opplegg tar utgangspunkt i at eleven først skal erfare og deretter reflektere.

Ved å følge oppsettet i boka, med ett opplegg i måneden, integrerer man fokuset på klassens- og elevens sosiale utvikling i årshjulet. Elevene får gjennom dette opplegget varierte utfordringer som gjør at de blir bedre kjent med seg selv og sine klassekamerater, samtidig som de selv er medvirkende i prosessen med å bygge sitt klassemiljø.

Alle elevene får hver sin personlige bok, noe som sikrer eierskap til opplegget, og samtidig gjør det enklere å bruke, da elevene også selv kan lese hvordan oppleggene fungerer. Dere kan kjøpe fire ulike Trivselsbøker-sett; et sett for elever på 1.trinn, et sett for 2.-3 trinn, et sett for 4.-5. trinn og et annet sett for 6.-7. trinn.
 

 

Inspirerende og fengende

Mari Skogmo, lærer på Røyse skole:
”Trivselsboka har vært veldig positivt for oss på Røyse skole i arbeidet med klassemiljøet. Oppgavene er fengende og godt utformet, og det er lett å orientere seg i boken. For oss har dette opplegget vært inspirerende å jobbe med.”

Jan Steinar Paulsen, lærer på Baksalen skole:
”Dette opplegget er flott. Det er gode oppgaver som passer godt til oppstarten, og sammen med de andre temaene vi har satt opp i perioden. Instruksjonen på sidene er informativ, og det er lett for elevene å starte uten at det går med unødvendig tid på å forklare hva man skal gjøre og hvordan. Jeg er godt fornøyd med opplegget.”

Søkelys på Fagfornyelse
Trivselsleder ønsker ikke utelukkende å tilby et inspirerende klasseromsprogram, men også sette søkelyset på viktige verdier og prinsipper i Fagfornyelsen som skaperglede, engasjement og utforskertrang (1.4), sosial læring og utvikling (2.1) og et inkluderende læringsmiljø (3.1).

Pris for Trivselsboka
- 149,- per bok.

Kampanjepris frem til 23. juni: 119,- per bok. 

 
 
 
 

For bestilling eller spørsmål, ta kontakt med: Martinnordseth@trivselsleder.no