Meny Lukk

TL-ungdomsskolen

Trivselsprogrammet på ungdomsskolen

Søknad
På ungdomsskolen søker elever på 8.-10. trinn om å få bli trivselsledere (TL). Dette gjøres ved at elevene fyller ut et søknadsskjema. Kontaktlærer samler inn søknadene til elevene og gjør en vurdering av kandidatens egnethet til vervet som trivselsleder. TL-ansvarlige gjør en helhetlig vurdering av klassenes søknader. På ungdomsskolen er elevene vanligvis trivselsleder for ett år av gangen. Det er viktig at lærerne sørger for rotasjon av vervet dersom det er behov for det. Alle som blir tildelt vervet som trivselsleder skal være mobbefri, vennlig og respektfull. 
 
TL-styre
Vi anbefaler ungdomsskolene å opprette et TL-styre bestående av 4-6 personer med ulike roller. TL-styret har hovedansvar for oppfølging og drift av Trivselsprogrammet på skolen. Det anbefales at styret har møte annen hver uke. 
 
TL i valgfag
Ved å implementere Trivselsprogrammet i valgfag vil TL-styret etableres i valgfaget. Elevene søker og får mulighet til å fordype seg i Trivselsprogrammet gjennom arbeid i valgfag. Valgfagene som er aktuell er Innsats for andre og Fysisk aktivitet og helse. I Innsats for andre er det laget et eget undervisningsopplegg som strekker seg over et helt år. Opplegget er basert på kompetansemålene i Kunnskapsløftet.
 
TL-Mester
TL–Mester er en individuell konkurranse hvor målet å ha en rekke øvelser der hver deltager får poeng etter prestasjon. I noen øvelser konkurreres det lagvis, men poengutdelingen er individuell. Øvelsene vil være svært varierte slik at hver elev skal kunne oppleve mestring. Elevene vil blant annet bli utfordret i fysiske øvelser og hjernetrim. I tillegg vil noen av øvelsene bli avgjort av ren tilfeldighet.
 
Varigheten på konkurransen er avhengig av antall deltagere og antall øvelser skolen velger. Trivselsprogrammet anbefaler at TL-Mester gjennomføres på skolen som et årlig arrangement i regi av trivselslederne. Hovedtanken er at konkurransene skal gjennomføres i storefri for å skape mer aktivitet i friminuttene. Vi ønsker at trivselslederne skal få et eierskap til arrangementet. 
 
TL-ansvarlig og trivselslederne er ansvarlige for gjennomføringen av konkurransen. Trivselsledere som er med på å arrangere konkurransen, skal ha mulighet til å kunne delta selv. Alle nødvendige skjema og øvelser finnes i skjemabanken under ”TL-Mester”.