Meny Lukk

Ukeplaner med aktivitet

Ukeplaner med aktivitet

 Følg med på facebooksiden Trivselsprogrammet TLHer finner du videoer av alle aktivitetene. 

 

 

 

 

Barn og ungdom bør være i variert fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag.
Nå som skolebarna er hjemme, har vi i Trivselsleder laget en plan med forslag til hvordan barna kan fortsette å være aktive. 

Med denne aktivitetsplanen ønsker vi å hjelpe skolene med ressurser som kan videreformidles til foresatte. Planen inneholder ulike fysiske aktiviteter som barna kan gjennomføre hjemme, enten alene eller sammen med familien sin. 


Utdrag fra Utdanningsdirektoratet: 
“Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og foresatte, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.” 


Kompetansemål

Etter 4. årstrinn:

  • Utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar.
  • Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar.

Etter 7. årstrinn:

  • Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar.
  • Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre.
     

Hvordan bruke aktivitetsplanen? 
Aktivitetene kan gjennomføres med hele familien og er tilrettelagt slik at man også kan gjennomføre dem med 1-2 deltakere. Noen av barna vil også ha behov for hjelp til å lese og lære seg aktivitetene. 


Fordeler med å være i fysisk aktivitet:

  • Økt konsentrasjon og bedre læring
  • Bedre mental helse og bedre helse generelt
  • Bedre immunforsvar
  • Økt matlyst