Meny Lukk

Velkommen førsteklassinger!

Velkommen førsteklassinger!

Mange førsteklassinger gruer seg til skolestart. Selv om læreplanen vektlegger læring fra dag én, er det sosiale i fokus de første ukene. Å jobbe med klassetilhørighet, å skape trygghet, og legge til rette for å bli kjent med hverandre er viktig for at førsteklassingene skal trives. For å gjøre friminuttene for elevene på 1. trinn både aktive og inkluderende fra første skoledag, har vi i Trivselsleder laget dette opplegget. Her får du som TL-ansvarlig tips til hvordan du, med god hjelp av utvalgte trivselsledere, kan organisere egne leker i friminuttene bare for 1. klassingene – i den viktige perioden fra skolestart og frem til høstferien.

Lekene vi har valgt ut er enkle å organisere. Flere av lekene gjentas i perioden. På den måten får vi med flere førsteklassinger, og det blir lettere for de utvalgte trivselslederne å lede lekene. Dere kan sette utvalgte trivselsledere fra 4.-7. trinn til å lede lekene for 1. trinn. En av de voksne som har inspeksjon bør hjelpe til.

Vi anbefaler å gjennomføre mellom 1-4 leker i hvert storefriminutt, 4 dager i uka. Antallet leker avhenger av skolens størrelse. For å gjøre det enkelt for skolen, har vi foreslått innhold for periodeplaner for syv uker (lengden fra skolestart til høstferie varierer fra 6-7 uker). Disse planene ser du som vedlegg her, og kan søkes opp på «min side» på trivselsleder.no, under fanen «dokumenter». Her finner du også dokumentet "Velkommen førsteklassinger" med beskrivelse av alle aktivitetene. 

Se video for hvordan du gir alle ansatte på skolen tilgang til nettsiden: https://trivselsleder.no/instruksjonsvideoer